หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย (บ้านควาย) Buffalo Village

วันและเวลาที่ชีวิตในชนบทได้เปลี่ยนแปลไป ที่อยู่อาศัย การทำเกษตรกรรม มีรูปแบบที่ทันสมัยขึ้น เพื่อรองรับกับความสะดวกสบาย จนรูปแบบเก่าๆ หาดูได้ยากลงทุกที และบางสิ่งอาจไม่มีใครเคยได้เห็น และบางสิ่งอาจสูญหายไปจากชีวิต

บ้านควาย…คือสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราว และรูปแบบวิถีชีวิตของคนในชนบท รูปแบบที่กำลังจะเลือนหายไป เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาด หากมีโอกาสได้เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองสุพรรณ ด้วยสุพรรณ เป็นจังหวัดที่มีอาชีพหลักคือการเกษตรกรรม และ “ควาย” ก็เป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อการใข้งาน ที่มีวิถีชีวิตเคียงคู่กับคนสุพรรณโดยตลอดมา….

โทร: 0-3558-2891-2, 08-9036-4445

ควาย….กับ…คน ผูกพันกันมาแต่โบราณ โดยเฉพาะวิถีชีวิตคนไทยในอดีต เราได้ใช้แรงงานควายเพื่อการเกษตร จนสามารถพูดได้ว่า…. ควายคือชีวิตของคนไทย คนไทยในอดีต ยกย่อง ควาย ว่าเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณ โดยจะทำขวัญควายเมื่อสิ้นฤดูไถหว่านเพื่อแสดงความกตัญญูต่อควาย สมัยก่อนเราจะไม่ฆ่าควายเพื่อกินเนื้อ แต่จะเลี้ยงดูอยู่ด้วยกันจนกว่าจะแก่เฒ่า และตายตามอายุขัย

แต่ปัจจุบัน…หลายอย่างเปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาแทนที่ ทำให้คนมองคุณค่าของควาย ที่สำคัญและยิ่งใหญ่มาตั้งแต่อดีตกาลนั้น ได้สูญหายลงไปอย่างน่าเสียดาย…

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นส่วนหนึ่งของภาคกลางที่มีการทำนาอุดมสมบูรณ์มาช้านาน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 115 กิโลเมตร ซึ่งพบหลักฐานทางโบราณคดี มีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500 -3,800 ปี มีการขุดพบโบราณวัตถุยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธ์ ยุคเหล็ก สืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ หรือเดิมเรียกกันว่า “เมืองทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ” จังหวัดสุพรรณมีสถานที่น่าสนใจมากมาย อาทิโบราณสถาน อารามหลวง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยและสถานที่เกษตรกรรม กับการสาธิตการทำนาที่ชาวบ้านดำรงชีพมาแต่ก่อน

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย เป็นสถานที่ส่วนหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้จัดขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นภาพชีวิตชาวนาชนบทไทย่ดั้งเดิม ภาพการทำนาที่ไม่ใช้เครื่องจักรทันสมัย พร้อมสัมผัสงานฝีมือและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่สะท้อนให้เห็นได้จากกลุ่มหมู่บ้านชาวนาไทยและแบบเรียบง่าย อาทิเช่น บ้านเรือนไม้แบบเรือนปลายนาเป็นที่อยู่อาศัยของคนที่มีฐานะค่อนข้างยากจน มีการก่อสร้างแบบเรียบง่าย เรือนศรีประจันต์เป็นบ้านที่สร้างจากไม้แท้หลังค่ามุงจากและกระเบื้องซึ่งเป็นหลังที่สี่และมีขนาดที่ใหญ่โตกว่าซึ่งถือได้ว่าเป็นครอบครัวที่ขยายใหญ่สุดและมีฐานะค่อนข้างร่ำรวยหน่อย และมีอุปกรณ์ต่างที่เก็บไว้ยิ่งน่าศึกษามากยิ่งขึ้น

“คนกับควาย ทุ่งนากับควาย” เป็นสิ่งที่จะขาดไม้ได้ในแถบนี้ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยได้รวบรวมสิ่งเหล่านี้ไว้สำหรับการศึกษาด้านการเกษตรกรรมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อนักเรียน นักศึกษาจะได้ศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ ของการทำนา การทำเกษตรกรรมแบบชาวนาชนบทอย่างเรียบง่าย ๆ โดยร่วมการใช้ควายในการทำนา

“กินแฟ ดูฟาย” กิจกรรมใหม่แนวๆ ที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยสุพรรณบุรี นอกจากจะได้เดินชมการแสดงของควายแสนรู้ และสัมผัสวิถีดั้งเดิมของชนบทเมืองสุพรรณแล้ว ยังมีกิจกรรมนั่งหรือจะนอนชิวๆ จิบกาแฟดูเจ้าทุยเล่นน้ำ งานนี้พลาดไม่ได้แล้ว


รอบการแสดง – และเวลาเปิดทำการ


**การเปิดทำการ เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด

**เวลาเปิด เวลา 09.00 – 18.00 น.

**รอบการแสดง วันธรรมดา มี 2 รอบ (วันจันทร์ – วันศุกร์) เวลา 11.00 – 11.30 น. และเวลา 15.00 – 15.30 น.

**รอบการแสดง วันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ มี 3 รอบเช้า เวลา 11.00 – 11.45 น., รอบบ่ายเวลา 14.30 – 15.15 น. และ 16.00 – 16.45 น.


รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดง

**สำหรับวันธรรมดาจะมีการแสดงจะมีเฉพาะการแสดงความสามารถของควายแสนรู้อย่างเดียวคือ เริ่มตั้งแต่การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของควายก่อน เช่น ประวัติความเป็นมา สายพันธุ์ ตั้งท้องกี่เดือน ตกลูกกี่ตัว/กี่ปี การนำมาใช้งาน วิธีการนำมาใช้งาน การใช้งานในด้านต่าง ๆ คืออะไรบ้างเป็นต้น ต่อจากนั้นเริ่มการแสดงอย่างเต็มที่ คือ เริ่มตั้งแต่การสวัสดีผู้ชม, ควายนอนพักผ่อน,ควายนอนตาย, ควายยิ้ม, วิธีการขึ้นควาย 3 วิธี, การทำท่าสะพานควายนับพันปี, การรอดใต้ท้องควาย, ควายเดินข้ามคน, ควายขึ้นที่สูง, รวมไปถึงให้ลูกค้าทดลองนั่งควาย, สุดท้ายคือให้ลูกค้าทดลองนั่งควายเทียมเกวียนชมรอบแปลงนาสาธิต


**สำหรับวันหยุดจะเพิ่มการแสดงขึ้นมาอีก 1 อย่าง คือ เพลงอีแซวพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งจะเป็นน้อง ๆ จากโรงเรียนรอบ ๆ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย การร้องเพลงอีแซวเนื้อหาโดยคล่าว ๆ จะพูดถึงเกี่ยวกับสถานที่ บุคคล และบรรยากาศโดยทั่ว ๆ ไปของสถานที่นั้น ๆ และต่อด้วยการแสดงของควาย (ตามรายละเอียดข้างต้น)


*** รายการแสดงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

ราคาค่าเข้าชมสถานที่

**สำหรับคนไทย สำหรับบัตรแยกตามจุด

ค่าเข้าชมสถานที่ ผู้ใหญ่ 30 บาท / ท่าน เด็ก 20 บาท / ท่าน

ค่าชมโชว์ ผู้ใหญ่ 20 บาท / ท่าน เด็ก 10 บาท / ท่าน

ค่านั่งเกวียน ผู้ใหญ่ 20 บาท / ท่าน เด็ก 10 บาท / ท่าน

 

**สำหรับคนไทย สำหรับบัตรรวม (รวมค่าเข้าสถานที่ + ชมโชว์ + นั่งเกวียน)

ค่าเข้าชมสถานที่ ผู้ใหญ่ 60 บาท / ท่าน เด็ก 40 บาท / ท่าน

 

**สำหรับชาวต่างชาติ สำหรับบัตรแยกตามจุด

ค่าเข้าชมสถานที่ ผู้ใหญ่ 150 บาท / ท่าน เด็ก 70 บาท / ท่าน

ค่าชมโชว์ ผู้ใหญ่ 100 บาท / ท่าน เด็ก 70 บาท / ท่าน

ค่านั่งเกวียน ผู้ใหญ่ 100 บาท / ท่าน เด็ก 70 บาท / ท่าน

 

**สำหรับชาวต่างชาติ สำหรับบัตรรวม (รวมค่าเข้าสถานที่ + ชมโชว์ + นั่งเกวียน) ค่าเข้าชมสถานที่ ผู้ใหญ่ 300 บาท / ท่าน เด็ก 210 บาท / ท่าน

นอกจากนี้ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ยังมีโปรแกรมหลากหลายให้นักเรียนนักศึกษา และนักท่องเที่ยว ได้ร่วมสนุกและได้ความรู้ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวนาไทย


(ตัวอย่างโปรแกรม)

โปรแกรม สุพรรณสัญจร “ย้อนอดีตวิถีชีวิตไทย 1 วัน”

สำหรับนักเรียนชั้น อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 4

Suphan Back to Thai Traditional Life Program

ฟังคำบรรยาย เรื่องข้าว, ชาวนา, ควาย พิธีการทำขวัญข้าว

เริ่มกิจกรรม ไถนา คราดนา หว่านข้าว ดำนา

เรียนการสอนบังคับควายในการใช้งาน ได้แก่ การขึ้นควาย การให้เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เป็นต้น

ชมการแสดงควายแสนรู้

โปรแกรม สุพรรณสัญจร “ย้อนอดีตวิถีชีวิตไทย” 5 วัน 4 คืน

Suphan Back to Thai Traditional Life Program

ฟังคำบรรยาย เรื่องการปลูกช้าว วัฎจักรชีวิตของข้าว ชาวนา ควาย พิธีการทำ

ขวัญข้าวของภาคกลาง การเตรียมดินเพื่อทำนา ไถนา คราดนา ดำนา ถอนกล้า

เรื่องเกี่ยวกับการปลูกสร้างบ้านของคนไทยสมัยก่อน อาทิเช่น

เรือนแบบเครื่องผูก เรือนแบบเครื่องสับ เรือนผู้ที่มีอันจะกิน คือเรือนเครื่อง

สับซึ่งเป็นไม้เนื้อแท้ เรือนเครื่องผูกซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนคือไม้ไผ่

เรียนการสอบบังคับควายให้ทำงาน ได้แก่ การเดินเลี้ยวซ้าย-ขวา

ชมการแสดงความสามารถของควาย และการทำขวัญควาย

ฝึกเรียนการสอนขั้นพื้นฐานของการนวดแผนโบราณ

เรียนการสอนการทำอาหาร และการไปตลาดซื้อกับข้าว

การทำเกษตรแบบพอเพียง

ล่องแม่น้ำท่าจีนชมชีวิตการเป็นอยู่สองฟากฝั่งริมน้ำ และกิจกรรมตกปลา


โปรแกรมสุพรรณสัญจรย้อนอดีตวิถีไทย (One Day)

กิจกรรมทำนาที่บ้านควาย

09.00 – 09.00 น. เดินทางถึงหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

และให้ข้อมูลโดยคล่าว ๆ ว่าน้อง ๆ มาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างในวันนี้

09.00 – 09.30 น. กิจกรรมฐานที่ 1 ค.ควายน่ารัก ฐานนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง “ควาย” ทั้งหมด

เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็น การค้นพบ การนำมาใช้งาน การเลี้ยงดู ตลอดจนวิธีการ

บังคับ การนำมาใช้งาน เป็นต้น (เป็นฐานรวม)

09.30 – 10.00 น. กิจกรรมฐานที่ 2 คือ ฐานหมู่บ้านชาวนา ฐานนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวเรื่องบ้านชาวนาทั้ง

หมดเริ่มตั้งแต่ บ้านหลังแรก จนถึงหลังสุดท้าย มาดูกันว่าบ้านแต่ละหลังใช้วัสดุอะไร

บ้าง มีวิธีการสร้างอย่างไรบ้าง และองค์ประกอบรอบ ๆ บ้านมีอะไรบ้าง

10.00 – 10.30 น. กิจกรรมฐานที่ 3 คือ ฐานวัฏจักรข้าวและการดำนา สำหรับฐานนี้จะให้ข้อมูลเริ่มตั้งแต่

ระดับต่าง ๆ ของข้าวว่าแต่ละช่วงอายุของข้าวเป็นอย่างไรบ้าง วิธีการดำนาเป็นอย่างไร

และน้อง ๆ จะได้สัมผัสกับวิธีการเตรียมดิน การหว่านข้าว การดำนา เป็นต้น

10.30 – 11.00 น. กิจกรรมฐานที่ 4 คือ ฐานจากท้องนาสู่ลานข้าว ฐานนี้เมื่อชาวนาได้เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ

แล้วก็จะทำการนวดข้าว โดยใช้แรงงานจากควาย เมื่อนวดเสร็จแล้วก็จะนำไปสีข้าว

ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะได้ข้าวสารออกมารับประทานกันแล้ว

11.00 – 11.30 น. กิจกรรมฐานสุดท้าย คือ ฐานที่ 5 คือ ฐานการแปรรูปข้าว ในจุดนี้น้อง ๆ จะได้ทราบว่า

นอกจากข้าวที่รับประทานเป็นข้าวสวยอย่างเดียวแล้ว เราสามารถเป็นอะไรได้บ้าง

อย่าง เช่น ขนมครก ข้าวเกรียบปากหม้อ ขนมชั้น ขนมเปียกปูน ข้าวเหนียวปิ้ง เป็น-

ต้น และมาทราบขั้นตอนของการโม่แป้ง การทำขนมครก

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตามจุดต่าง ๆ ของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

13.00 – 13.30 น. ชมโชว์การแสดงความสามารถของควายแสนรู้ เรามาดูกันว่านอกจากควายจะไถนา-

คราดนาแล้ว เจ้าควายที่นี้จะสามารถทำไรได้อีกบ้าง อย่างเช่น การสวัสดีผู้ชม ควายยิ้ม

ควายขึ้นที่สูง เป็นต้น

13.30 น. เสร็จสิ้นโปรแกรม และเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ


หรือพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศแบบไทยสมัยโบราณที่

บ้านไทยรีสอร์ท Baanthai Resort


สอบถามข้อมูล

Bangkok office

45/8-9 Sittasiri Rd., Samseannai, Phayathai, Bangkok 10400

45/8-9 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุเทพฯ 10400

Tel:  0-2270-0396-7

Fax : 0-2271-3186

        0-2270-0395


Suphanburi Office

222/1 Moo 1 Suphanburi-Chainat Rd., Sriprachan, Suphanburi 72140, Thailand.

222/2 หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140

Tel : 0-3558-2891-2

        0-3558-1668

        08-9036-4445

Fax : 0-3558-2893

Email manit_nat@hotmail.com

www.buffalovillages.com

ค่าพิกัด GPS   14.646100, 100.150710