สุ่มปลายักษ์

สุ่มปลายักษ์ ตลาดน้ำสะพานโค้ง คลองสองพี่น้อง

สะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเป็นทางเดิน ตัดผ่านทุ่งผักบุ้งสีเขียวสบายตาไปยังงานสร้างสรรค์ทำจากไม้ไผ่หลายพันลำ ที่สำเร็จขึ้นได้จากความร่วมมือของคนในชุมชน ภาพงดงามยามเช้าเมื่อชาวบ้านพายเรือนำอาหาร และสินค้าจากท้องถิ่น มาจอดขายริมสะพานไม้ไผ่ “ตลาดน้ำสะพานโค้ง” สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณ ที่ควรค่ากับการแวะชม

อำเภอสองพี่น้องตั้งอยู่ตอนล่างสุดของจังหวัดสุพรรณบุรี มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มอาชีพหลักคือการเกษตรกรรม ทำนาและเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลา กุ้ง กบ และอื่นๆ เมื่อถึงหน้าน้ำหลากพื้นที่นาส่วนใหญ่จะมีน้ำท่วมขังอยู่ช่วงระยะหนึ่ง จึงเป็นที่ๆมีปลาและสัตว์น้ำมาอาศัยอยู่รวมกันมากมาย ทำให้ชาวบ้านในแถบนี้จะมี “สุ่ม” เอาไว้จับปลากันเกือบทุกบ้าน … เมื่อกาลเวลาผ่านไป ถึงยุคสมัยที่ความเจริญเข้ามา บางชุมชนในอำเภอสองพี่น้องก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย แต่อีกหลายชุมชนในท้องทุ่งริมคลองสองพี่น้อง ก็ยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิม เพิ่มเติมคือที่มาของ “สุ่มปลายักษ์” เอกลักษณ์อันโดดเด่นของคนท้องทุ่ง เป็นสถานที่ที่จะประกาศให้โลกรู้ว่า … ท้องทุ่งนาเมืองสุพรรณมีวิถี เรื่องราวและความงามตามแบบ … สุพั้นสุพรรณ

ไม้ไผ่หลายพันลำที่ผูกประสานเป็นงานศิลปะ เกิดจากการร่วมมือของชุมชน

ตลาดน้ำสะพานโค้ง วิถีการค้าขายทางน้ำที่สะท้องเรื่องราวในอดีตของชุมชนสองพี่น้อง

แม่ค้าพายเรือนำสินค้ามาค้าขายให้นักท่องเที่ยว ร้านค้าจะมีมากช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์

ปากสุ่ม กับมุมมอง 360 องศา กับภาพที่งดงามของชุมชนบ้านต้นตาล

ค่าพิกัด GPS  14.206956, 100.079200


*** การเดินทางโดยใช้ GPS ควรใช้คำค้นหา ” โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์