นาเฮียใช้

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้)   ณ สถานที่นี้ นอกจากรูปแบบที่แสดงถึงความเป็นบ้านเรือนไทยที่งดงามแล้ว ที่นี้ยังเป็นที่ที่รวบรวมเรื่องราว และองค์ความรู้ในวิถีของเกษตรกรที่ทรงคุณค่า เพียงก้าวแรกที่ได้เห็น ทำให้หวนคิดถึงภาพอดีต ภาพวิถีแห่งท้องทุ่ง ยุ้งฉาง ไอ้ทุยควายไทย และเครื่องมือในการดำรงชีวิติของผู้คนในถิ่นนี้ แค่อยากจะบอกว่า ถ้ามาสุพรรณ อย่าพลาดเข้ามาแวะเยี่ยมชมสถานที่ที่เป็น จิตวิญญาณ ของชาวนาไทย … แห่งนี้ Lifestyle and Spirit of Thai Farmers Learning Center. With a career that is related to rice and farmers, there is the opportunity to meet the farmers and get to know them very well. This […]

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ (หลวงพ่ออู่ทอง) ณ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เขาทำเทียม อำเภออู่ทอง    พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เขาทำเทียม และภูผามังกรบิน เขตโบราณสถานเมืองอู่ทอง อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเขตพื้นที่ ที่กรมศิลปากรยืนยันว่า เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ และหลักฐานทางโบราณคดีที่มีข้อพิสูจน์ว่า พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดีย พระองค์ส่งพระธรรมทูตออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา 9 สาย สายที่ 8 ส่งทรงพระโสณะและพระอุตตรเถระ เข้ามาดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 3 ซึ่งปรากฏร่องรอยพระพุทธศาสนาในอู่ทอง พระเจ้าอโศกยังสร้างวัดวาอารามไว้มากมาย อย่างวัดปุษยคีรีสังฆาราม ในแคว้นกลิงคะ เป็นต้น พอดีชื่อมาพ้องกับจารึก “ปุษยคีรี” ดังหลักฐานจารึกศิลา “ปุษยคีรี” และธรรมจักรบนยอดเสาอโศก ที่บริเวณภูเขาใกล้กับ วัดเขาทำเทียม ใกล้ๆกับที่สลักพระ อาจเป็นได้ว่าชื่อจารึกมาจากพระธรรมทูตทั้งสองนำชื่อบ้านนามเมืองของท่านมาสลักไว้ก็อาจเป็นได้ สอบถามข้อมูล 083-6187830 การก่อสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้เป็นอุทยานทางพระพุทธศาสนา และให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดสุพรรณบุรี การออกแบบพระพุทธรูปที่จะใช้แกะสลักบนหน้าผาของเขาทำเทียม โดยจะให้เป็นพระพุทธรูปที่มีลอยนูน เป็นพระพุทธรูปที่มีความสวยงาม พระพุทธรูปองค์นี้นอกจากมีความสวยงามแล้ว ยังเป็นประธานและเป็นหัวใจหลักของอุทยานทางพระพุทธศาสนาแห่งนี้ สำหรับหน้าผาโดยรอบ จะเป็นภาพแกะสลักเรื่องราวสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้ เรื่มทำการสร้างเมื่อวันที่ 1 มีนาคม […]

อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง

*** ปี 2563 ไม่เปิดให้เข้าพักแรม นักท่องเที่ยวสามารถพักแรมได้ที่  จุดกางเต้นท์  สุพรรณบุรี อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง ป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน – หินลาด สถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ป่าเขา ผืนน้ำ ท้องฟ้า นอนนับดาว เหมาะกับการแค้มปิ้ง กางเต้นท์ หรือจะนอนบนแพ ก็มีให้บริการ เป็นสถานที่สวยงามตามธรรมชาติ จนนักท่องเที่ยวเรียกกันว่า ปางอุ๋ง สุพรรณ … เกิดจากความร่วมมือของชุมชน ช่วยกันพัฒนา และดูแลพื้นที่ป่าของหมู่บ้าน ให้สามารถรับนักท่องเที่ยวแบบเรียบง่าย และเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ โทร. 092-4933833 เปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป ในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกๆปี *** ปี 2563 ไม่เปิดให้เข้าพักแรม เปิด 12 สิงหาคม 2564 รางวัลพระราชทานฯ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ขอแสดงความยินดีกับป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน กับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจที่ชาวพุน้ำร้อน ได้รับ อันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชน อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง และป่า ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากมาย […]

สุ่มปลายักษ์

สุ่มปลายักษ์ ตลาดน้ำสะพานโค้ง คลองสองพี่น้อง สะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเป็นทางเดิน ตัดผ่านทุ่งผักบุ้งสีเขียวสบายตาไปยังงานสร้างสรรค์ทำจากไม้ไผ่หลายพันลำ ที่สำเร็จขึ้นได้จากความร่วมมือของคนในชุมชน ภาพงดงามยามเช้าเมื่อชาวบ้านพายเรือนำอาหาร และสินค้าจากท้องถิ่น มาจอดขายริมสะพานไม้ไผ่ “ตลาดน้ำสะพานโค้ง” สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณ ที่ควรค่ากับการแวะชม อำเภอสองพี่น้องตั้งอยู่ตอนล่างสุดของจังหวัดสุพรรณบุรี มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มอาชีพหลักคือการเกษตรกรรม ทำนาและเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลา กุ้ง กบ และอื่นๆ เมื่อถึงหน้าน้ำหลากพื้นที่นาส่วนใหญ่จะมีน้ำท่วมขังอยู่ช่วงระยะหนึ่ง จึงเป็นที่ๆมีปลาและสัตว์น้ำมาอาศัยอยู่รวมกันมากมาย ทำให้ชาวบ้านในแถบนี้จะมี “สุ่ม” เอาไว้จับปลากันเกือบทุกบ้าน … เมื่อกาลเวลาผ่านไป ถึงยุคสมัยที่ความเจริญเข้ามา บางชุมชนในอำเภอสองพี่น้องก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย แต่อีกหลายชุมชนในท้องทุ่งริมคลองสองพี่น้อง ก็ยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิม เพิ่มเติมคือที่มาของ “สุ่มปลายักษ์” เอกลักษณ์อันโดดเด่นของคนท้องทุ่ง เป็นสถานที่ที่จะประกาศให้โลกรู้ว่า … ท้องทุ่งนาเมืองสุพรรณมีวิถี เรื่องราวและความงามตามแบบ … สุพั้นสุพรรณ ไม้ไผ่หลายพันลำที่ผูกประสานเป็นงานศิลปะ เกิดจากการร่วมมือของชุมชน ตลาดน้ำสะพานโค้ง วิถีการค้าขายทางน้ำที่สะท้องเรื่องราวในอดีตของชุมชนสองพี่น้อง แม่ค้าพายเรือนำสินค้ามาค้าขายให้นักท่องเที่ยว ร้านค้าจะมีมากช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ปากสุ่ม กับมุมมอง 360 องศา กับภาพที่งดงามของชุมชนบ้านต้นตาล ค่าพิกัด GPS  14.206956, 100.079200 […]

โรงแรมเลิศธานี

โรงแรมเลิศธานี เป็นที่พักที่สะดวกต่อการเดินทาง ห้องพักมีให้เลือก 3 สไตล์ (75 ห้อง) พร้อมห้องอาหารระเบียงไม้ และห้องจัดเลี้ยงขนาดเล็ก,ขนาดกลาง,ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับท่านที่มาท่องเที่ยว โปรโมชั่นราคาพิเศษพร้อมอาหารเช้า 1 ท่าน สำหรับพนักงานบริษัท และส่วนลด 30 % สำหรับข้าราชการ โทร. 035-525755-6 ห้อง VIP (เตียงคู่) ราคา 1,500 บาท ห้องพักมีขนาดกว้างขวาง พร้อม LCD TV และช่องรายการ Cable TV – ห้องน้ำขนาดใหญ่พร้อม อ่างอาบน้ำ แยกโซนจากส่วนอาบน้ำฝักบัว ห้อง SUPERIOR ราคา 1,000 บาท ห้องพักมีขนาดกว้างขวาง พร้อม TV และช่องรายการ Cable TV ห้อง Standard ราคา 800 บาท ห้องพักมีขนาดกว้างขวาง พร้อม […]

K2Green Hotel

โรงแรมเคทูกรีน ที่พักสุพรรณบุรีราคาถูก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุพรรณบุรี ใกล้ย่านท่องเที่ยว ห้องพักสามารถมองเห็นวิวเมือง สวนเฉลิมภัทรราชินี หอคอยบรรหาร-แจ่มใส พร้อมสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครัน ที่จอดรถ ร้านอาหาร ฟิตเนส WiFi กล้องวงจรปิด เหมาะกับทุกโอกาสที่เข้าพัก ไม่ว่าจะเพื่อการพักผ่อนหรือเพื่อธุรกิจ แขกผู้เข้าพักสามารถเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้กับ สถานที่ใกล้เคียงที่พักสุพรรณบุรี ไม่ว่าวัดป่าเลไลยก์วรวิหารซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้า และร้านอาหารท้องถิ่นมากมาย โทร 095-7602385 อัตราค่าห้องพัก เตียงเดี่ยว 5 ฟุต ราคา 580 พัก2ท่าน ราคาช่วงเปิดใหม่ 480 บาท เตียงเดี่ยว 6 ฟุต ราคา 680 พัก2 ท่าน ราคาช่วงเปิดใหม่ 550 บาท เตียงคู่ 3.5 ฟุต ราคา 680 พัก2 ท่าน ราคาช่วงเปิดใหม่ 550 บาท ห้อง Family ราคา […]

โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์

โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์   1 ในโรงแรมที่น่าพักของเมืองสุพรรณ เป็นโรมแรมเปิดใหม่ ได้มาตราฐานระดับ 5 ดาวของจังหวัดสุพรรณบุรี พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสดวกสำหรับแขกที่มาพัก ทั้งส่วนตัวหรือมาเป็นหมู่คณะ ด้วยห้องสัมนา ห้องอาหาร ห้องคาราโอเกะ และอื่นๆ    Sri u-thong Grand Hotel สำหรับการพักผ่อนที่แสนสบาย ใจกลางเมือง ใกล้หอคอยบรรหาร สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี   โทร 035 – 501 293 Suite room 2,200 baht (include 2 american breakfast)  ข้าราชการ 1500 B  บริษัท 1300 B  Extra bed 300 B  Baby cot Free of charge Deluxe room 1,600 baht […]

UFA168 เว็บแทงบอลออนไลน์แบบครบวงจร ปลอดภัย ได้เงินจริง

UFA168

เว็บพนัน ออนไลน์ในปัจจุบันผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเยอะมาก จะเล่นแต่ละทีต้องตรวจสอบดูเว็บนั้น ๆ ให้ดีก่อน เพราะไม่เช่นนั้นนอกจากคุณจะเสียเวลาแล้วยังโดนหลอกเอาเงินด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อคุณได้รู้จักกับ UFA168 เว็บพนันออนไลน์ชื่อดังที่คุณสามารถไว้ใจได้อย่างแน่นอน บางคนที่เพิ่งจะเข้ามาในวงการพนันได้ไม่นาน ก็อาจจะยังรู้จักไม่ดี ฉะนั้น เราจะพาคุณไปรู้จักกับ UFA168 ให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ต่อการแทงบอลของคุณ UFA168 แทงบอล แทงมวย แทงหวย คาสิโนขั้นต่ำหลักสิบ UFA168 เว็บพนัน ออนไลน์ชื่อดังของไทยภายใต้แบรนด์ UFABET สุดยอดเว็บพนันออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเดิมพันทั้งในไทยและต่างประเทศมากที่สุด ได้เปิดให้บริการในด้านเกมการพนันแบบครอบคลุมทุกเรื่องในวงการพนันมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการแทงบอล แทงมวย แทงหวย คาสิโน บาคาร่า สล็อต รูเล็ต หรือเกมไพ่อื่น ๆ อีกเพียบก็มีให้คุณเลือกเล่นอย่างเต็มที่ มาพร้อมกับระบบเว็บไซต์ที่ได้มาตรฐานสากล และมีประสิทธิภาพ จนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นเว็บพนันอันดับต้น ๆ ที่ใครก็นึกถึง UFA168 ทางเข้าพิชิตเงินล้านแบบง่าย ๆ UFA168 เว็บพนัน ออนไลน์คงดูเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับบางคน ที่เพิ่งจะตบเท้าเข้าสู่วงการนี้มาได้ไม่นาน เนื่องจากยังน้อยประสบการณ์ หรืออาจจะยังไม่เคยลองเล่นมาก่อน หากจะรู้สึกเป็นกังวลว่าลงทุนไปแล้วจะได้เงินจริงหรือไม่ ก็บอกได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะลงทุนเดิมพันที่เท่าไร ถ้าคุณเล่นได้จริงจะเป็นเงินที่มากหรือน้อย UFA168 […]

โรงแรมสองพันบุรี

โรงแรมสองพันบุรี คลาสสิกหรู คู่เมืองสุพรรณ    โรงแรมมาตรฐานสากล ยินดีต้อนรับท่านสู่บริการอันอบอุ่น ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้ย่านธุรกิจและสถานที่ราชการ บริการท่านด้วยห้องพักตกแต่ง อย่างปราณีต งดงาม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ดื่มด่ำกับเสียงเพลง และลิ้มรสอาหารอร่อย ณ ห้องอาหารพลายแก้ว กับอาหารไทย จีน และยุโรป บริการห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมสัมมนา 20 – 1,000 คน ครบครันด้วยอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก Welcome to the Songphanburi Hotel, a first class accommodation situated in the city centre of Suphanburi province. All guest rooms are all tastefully furnished and appointed to offer the […]