ข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ “นครราชสีมาเกมส์”

แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ “นครราชสีมาเกมส์” admin January 14, 2014 ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษา นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย วาที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และคณะจัดการแข่งขันฯ

แจ้งเลื่อนเวลาการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

แจ้งเลื่อนเวลาการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด admin January 13, 2014 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ประเภททีมชาย ประกาศเลื่อนเวลาการแข่งขัน วันที่ 14 มกราคม 2557 จาก 10:00 น. เป็น 8:00 น. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.suphanburigames42.sat.or.th/compettable2-dwt.asp?dateid=14/01/2557&clickid=82

รองฯ วีระศักดิ์ เยี่ยมศูนย์สื่อมวลชน (PRESS CENTER) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๒ สุพรรณบุรีเกมส์

รองฯ วีระศักดิ์ เยี่ยมศูนย์สื่อมวลชน (PRESS CENTER) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๒ สุพรรณบุรีเกมส์ Wittawat Thongyos January 10, 2014 ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๗  นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เยี่ยมชมศูนย์สื่อมวลชน (PRESS CENTER)  และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์” 

ประธานสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี เยี่ยมชม ศูนย์ประมวลผลและ Press Center

ประธานสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี เยี่ยมชม ศูนย์ประมวลผลและ Press Center admin January 8, 2014 ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557 ที่โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 ที่เป็นศูนย์กลางการรายงานผลการแข่งขันและการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมี

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์”

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์” admin January 6, 2014 ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์” พร้อมด้วย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ นายสมศักย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดศูนย์สื่อมวลชน (PRESS CENTER) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดศูนย์สื่อมวลชน (PRESS CENTER) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์” admin January 5, 2014 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่โรงแรมสองพันบุรี ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์สื่อมวลชน หรือ(PRESS CENTER) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์” โดยมี นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์” admin January 4, 2014 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่โรงแรมสองพันบุรี  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี   ว่าที่ร้อยตรีสุพีรพัฒน์  จองพานิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์”  พร้อมด้วย นายสกล วรรณพงษ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี นางธัชนก  พละศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรีจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์”

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรีจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์” admin January 4, 2014 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์ “ โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะผู้แทนประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล admin January 3, 2014 ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล ณ โรงแรมสองพันบุรี เพื่อชี้แจงการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี นางธัชชนก พลศักดิ์ เปิดการประชุม และนายสกล วรรณพงษ์

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล admin November 27, 2013 ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “สุพรรณบุรีเกมส์” โดยมีนายสกล วรรณพงษ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น นางธัชชนก พละศักดิ์ ผู้อำนวยการ