รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 04 มกราคม 2557 
>> แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการแข่งขัน <<
กีฬาฟุตบอล ทีมชาย เลือนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มาแข่งขันในวันที่ 14 มกราคม 2557 

กีฬาทางอากาศ
 
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ร่มร่อน บุคคลชายคะแนนรวมสูงสุด  
 รอบที่ 1
07:00
เขาใหญ่ อบต. เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช
Start List
Result
Official
 
ร่มร่อน คะแนนรวมทีมสูงสุด  
 รอบที่ 1
07:00
เขาใหญ่ อบต. เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช
Start List
Result
Official
 
Accuracy ชาย ลงเป้าหมายแม่นยำ  
 รอบที่ 1
07:00
เขาใหญ่ อบต. เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช
Start List
Result
Official
 
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R  
 รอบที่ 1
08:30
ถนนเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N  
 รอบที่ 1
08:30
ถนนเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3C  
 รอบที่ 1
08:30
ถนนเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
Accuracy ชาย ลงเป้าหมายแม่นยำ  
 รอบที่ 2
11:00
เขาใหญ่ อบต. เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช
Start List
Result
Official
 
ร่มร่อน บุคคลชายคะแนนรวมสูงสุด  
 รอบที่ 2
11:00
เขาใหญ่ อบต. เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช
Start List
Result
Official
 
ร่มร่อน คะแนนรวมทีมสูงสุด  
 รอบที่ 2
11:00
เขาใหญ่ อบต. เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช
Start List
Result
Official
 
ร่มร่อน บุคคลชายคะแนนรวมสูงสุด  
 รอบที่ 3
14:00
เขาใหญ่ อบต. เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช
Start List
Result
Official
 
ร่มร่อน คะแนนรวมทีมสูงสุด  
 รอบที่ 3
14:00
เขาใหญ่ อบต. เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช
Start List
Result
Official
 
เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3R  
 รอบที่ 2
14:00
ถนนเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3C  
 รอบที่ 2
14:30
ถนนเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N  
 รอบที่ 2
14:30
ถนนเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
รวม กีฬาทางอากาศ  14 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
 
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 5 
กำแพงเพชร  vs  ชัยนาท
 รอบแรก
08:30
สนาม โรงเรียนอู่ทอง
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 6 
ระยอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
10:40
สนาม โรงเรียนอู่ทอง
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 7 
ลพบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
12:50
สนาม โรงเรียนอู่ทอง
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 8 
ขอนแก่น  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
15:00
สนาม โรงเรียนอู่ทอง
Start List
Result
Official
 
รวม ซอฟท์บอล  4 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
 
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ตะกร้อชายหาด – ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2 
ชลบุรี  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
08:00
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ตะกร้อชายหาด – ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1 
ยะลา  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
08:30
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ตะกร้อชายหาด – ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3 
เชียงใหม่  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
09:00
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ตะกร้อชายหาด – ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 4 
เชียงใหม่  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ตะกร้อชายหาด – ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 6 
พัทลุง  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
10:00
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ตะกร้อชายหาด – ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 5 
เพชรบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
10:00
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ตะกร้อชายหาด – ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 7 
ศรีสะเกษ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
11:00
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ตะกร้อชายหาด – ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 8 
นครปฐม  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
11:00
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ตะกร้อชายหาด – ทีมหญิง   สาย A 
สุพรรณบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
15:00
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ตะกร้อชายหาด – ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 9 
พัทลุง  vs  ยะลา
 รอบแรก
15:00
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ตะกร้อชายหาด – ทีมชาย   สาย B 
นครปฐม  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
16:00
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ตะกร้อชายหาด – ทีมหญิง   สาย B 
ร้อยเอ็ด  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
16:00
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ตะกร้อชายหาด – ทีมหญิง   สาย B 
ตรัง  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
17:00
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ตะกร้อชายหาด – ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 13 
นครราชสีมา  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
17:00
ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
รวม เซปักตะกร้อ  14 รายการ  
 
บาสเกตบอล
 
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1 
อ่างทอง  vs  ตาก
 รอบแรก
08:00
โรงยิม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2 
สุราษฎร์ธานี  vs  ศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:30
โรงยิม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 3 
สุราษฎร์ธานี  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
11:00
โรงยิม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 4 
นครนายก  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
12:30
โรงยิม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 5 
ระนอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14:00
โรงยิม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 6 
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
15:30
โรงยิม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 7 
สุพรรณบุรี  vs  ปทุมธานี
 รอบแรก
17:00
โรงยิม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 8 
เชียงราย  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
18:30
โรงยิม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
รวม บาสเกตบอล  8 รายการ  
 
บิลเลียด
 
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายคู่   คู่ที่ 1 
บุรีรัมย์  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
10:00
โรงแรมพชร
Start List
Result
Official
 
ชายคู่   คู่ที่ 2 
สงขลา  vs  สระบุรี
 รอบแรก
10:00
โรงแรมพชร
Start List
Result
Official
 
ชายคู่   คู่ที่ 3 
กำแพงเพชร  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:00
โรงแรมพชร
Start List
Result
Official
 
ชายคู่   คู่ที่ 6 
ชลบุรี  vs  สุโขทัย
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
12:30
โรงแรมพชร
Start List
Result
Official
 
ชายคู่   คู่ที่ 7 
นครพนม  vs  สุพรรณบุรี
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
โรงแรมพชร
Start List
Result
Official
 
ชายคู่   คู่ที่ 4 
บุรีรัมย์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
โรงแรมพชร
Start List
Result
Official
 
ชายคู่   คู่ที่ 5 
สงขลา  vs  ตรัง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
15:00
โรงแรมพชร
Start List
Result
Official
 
รวม บิลเลียด  7 รายการ  
 
เบสบอล
 
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 4 
สุพรรณบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
08:30
สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 5 
ขอนแก่น  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
11:30
สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 6 
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
14:30
สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
รวม เบสบอล  3 รายการ  
 
ฟุตซอล
 
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 5 
อ่างทอง  vs  พัทลุง
 รอบแรก
08:30
สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 6 
ขอนแก่น  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 7 
ชลบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
11:30
สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 8 
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 5 
ชลบุรี  vs  สงขลา
 รอบแรก
14:30
สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 6 
พิษณุโลก  vs  สมุทรสงคราม
 รอบแรก
16:00
สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 7 
นนทบุรี  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
17:30
สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 8 
ลพบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
19:00
สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
รวม ฟุตซอล  8 รายการ  
 
ฟุตบอล
 
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 5 
สุพรรณบุรี  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
08:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 6 
ศรีสะเกษ  vs  ตรัง
 รอบแรก
10:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 7 
ขอนแก่น  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
12:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 8 
ลำปาง  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
14:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย 4  คู่ที่ 4 
ลำพูน  vs  ตรัง
 รอบแรก
15:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย 3  คู่ที่ 3 
สุพรรณบุรี  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
18:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
รวม ฟุตบอล  6 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
 
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ข 
พิษณุโลก  vs  นครสวรรค์
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย ก 
ร้อยเอ็ด  vs  ชุมพร
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 13 
อุบลราชธานี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย ข 
นครราชสีมา  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 15 
กรุงเทพมหานคร  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Start List
Result
Official
 
รวม วอลเลย์บอล  5 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
 
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 13 
สุพรรณบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
08:00
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย ก 
เพชรบูรณ์  vs  ชัยนาท 2
 รอบแรก
08:30
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 15 
สระบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
09:00
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 16 
ชัยนาท  vs  จันทบุรี 2
 รอบแรก
09:30
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 17 
ชลบุรี  vs  พัทลุง
 รอบแรก
10:00
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 18 
จันทบุรี  vs  กาฬสินธุ์ 2
 รอบแรก
10:30
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 15 
สมุทรสาคร  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
14:00
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย ก 
สุราษฎร์ธานี  vs  มหาสารคาม 2
 รอบแรก
14:30
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 13 
สุพรรณบุรี  vs  สมุทรสงคราม
 รอบแรก
15:00
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 16 
กรุงเทพมหานคร  vs  เพชรบุรี 2
 รอบแรก
15:30
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 17 
อ่างทอง  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
16:00
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 18 
กาฬสินธุ์ 2  vs  ตรัง
 รอบแรก
16:30
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  12 รายการ  
 
ฮอกกี้
 
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1 
สุรินทร์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
08:00
สนามโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
Start List
Result
Official
 
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2 
สุพรรณบุรี  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
09:45
สนามโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
Start List
Result
Official
 
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 1 
บุรีรัมย์  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
11:30
สนามโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
Start List
Result
Official
 
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 2 
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
13:15
สนามโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
Start List
Result
Official
 
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 6 
ชลบุรี  vs  อุตรดิตถ์
 รอบแรก
14:00
อาคารศิลปอาชา
Start List
Result
Official
 
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 1 
สระบุรี  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
15:00
สนามโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
Start List
Result
Official
 
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 7 
กรุงเทพมหานคร  vs  สระบุรี
 รอบแรก
15:15
อาคารศิลปอาชา
Start List
Result
Official
 
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 8 
สุพรรณบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
16:30
อาคารศิลปอาชา
Start List
Result
Official
 
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 9 
อ่างทอง  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
17:45
อาคารศิลปอาชา
Start List
Result
Official
 
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย Y 
สุรินทร์  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
19:00
อาคารศิลปอาชา
Start List
Result
Official
 
รวม ฮอกกี้  10 รายการ  
 
แฮนด์บอล
 
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1 
ศรีสะเกษ  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
12:00
อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2 
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรปราการ
 รอบแรก
13:30
อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 3 
สุพรรณบุรี  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
15:00
อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 4 
สมุทรสาคร  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
16:30
อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
รวม แฮนด์บอล  4 รายการ 
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn

© 2014 สุพรรณบุรีเกมส์ :: suphanburigames42@hotmail.com

เว็บไซต์นี้ เหมาะสำหรับ Chrome, FireFox, internet explorer version 10