รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 03 มกราคม 2557 
>> แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการแข่งขัน <<
กีฬาฟุตบอล ทีมชาย เลือนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มาแข่งขันในวันที่ 14 มกราคม 2557 

ซอฟท์บอล
 
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 1 
สงขลา  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
08:30
สนาม โรงเรียนอู่ทอง
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 2 
เชียงใหม่  vs  กำแพงเพชร
 รอบแรก
10:40
สนาม โรงเรียนอู่ทอง
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 3 
ขอนแก่น  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
12:50
สนาม โรงเรียนอู่ทอง
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย Y  คู่ที่ 4 
ชลบุรี  vs  ระยอง
 รอบแรก
15:00
สนาม โรงเรียนอู่ทอง
Start List
Result
Official
 
รวม ซอฟท์บอล  4 รายการ  
 
เบสบอล
 
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A 
ลพบุรี  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2 
กรุงเทพมหานคร  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
11:30
สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3 
สมุทรปราการ  vs  ชัยภูมิ
 รอบแรก
14:30
สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
รวม เบสบอล  3 รายการ  
 
ฟุตซอล
 
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 1 
กำแพงเพชร  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
08:30
สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 2 
พัทลุง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
10:00
สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 3 
กรุงเทพมหานคร  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
11:30
สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 4 
นนทบุรี  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
13:00
สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 1 
สมุทรสงคราม  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
14:30
สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 2 
สงขลา  vs  บุรีรัมย์
 รอบแรก
16:00
สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 3 
นครราชสีมา  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
17:30
สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 4 
พระนครศรีอยุธยา  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
19:00
สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
รวม ฟุตซอล  8 รายการ  
 
ฟุตบอล
 
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 1 
ตรัง  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
08:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย 1  คู่ที่ 2 
เพชรบูรณ์  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
10:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 3 
ชลบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
12:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย 2  คู่ที่ 4 
นครราชสีมา  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
14:30
สนามฟุตบอล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย 1  คู่ที่ 1 
เชียงใหม่  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
15:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย 2  คู่ที่ 2 
เพชรบุรี  vs  ลพบุรี
 รอบแรก
17:00
สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Start List
Result
Official
 
รวม ฟุตบอล  6 รายการ  
 
วอลเลย์บอล
 
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 6 
เพชรบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 7 
นครสวรรค์  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
11.00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 8 
ร้อยเอ็ด  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 9 
ขอนแก่น  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย ก 
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Start List
Result
Official
 
รวม วอลเลย์บอล  5 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
 
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 7 
กาฬสินธุ์ 2  vs  พัทลุง
 รอบแรก
08:00
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 8 
จันทบุรี 2  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
08:30
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 9 
นนทบุรี  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
09:00
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย ข 
นครศรีธรรมราช  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
09:30
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย ก 
ชัยนาท 2  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
10:00
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย ก 
นครราชสีมา  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
10:30
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 7 
ตรัง  vs  สุโขทัย
 รอบแรก
14:00
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 8 
เพชรบุรี 2  vs  มหาสารคาม
 รอบแรก
14:30
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 9 
สมุทรสงคราม  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบแรก
15:00
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย ข 
แม่ฮ่องสอน  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
15:30
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย ก 
มหาสารคาม 2  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
16:00
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย ก 
เพชรบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
16:30
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 2 
กาฬสินธุ์  vs  เพชรบูรณ์
 รอบแรก
17:30
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  13 รายการ  
 
ฮอกกี้
 
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1 
สุรินทร์  vs  นราธิวาส
 รอบแรก
08:00
สนามโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
Start List
Result
Official
 
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2 
สุพรรณบุรี  vs  ปัตตานี
 รอบแรก
09:45
สนามโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
Start List
Result
Official
 
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 1 
สระบุรี  vs  ขอนแก่น
 รอบแรก
11:30
สนามโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
Start List
Result
Official
 
ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2 
ชลบุรี  vs  เชียงใหม่
 รอบแรก
13:15
สนามโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
Start List
Result
Official
 
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง   สาย X  คู่ที่ 1 
ชัยภูมิ  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
14:00
อาคารศิลปอาชา
Start List
Result
Official
 
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2 
นราธิวาส  vs  สุรินทร์
 รอบแรก
15:15
อาคารศิลปอาชา
Start List
Result
Official
 
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 3 
เพชรบูรณ์  vs  สุพรรณบุรี
 รอบแรก
16:30
อาคารศิลปอาชา
Start List
Result
Official
 
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4 
อุตรดิตถ์  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
17:45
อาคารศิลปอาชา
Start List
Result
Official
 
ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 5 
ชัยภูมิ  vs  สระบุรี
 รอบแรก
19:00
อาคารศิลปอาชา
Start List
Result
Official
 
รวม ฮอกกี้  9 รายการ