รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 02 มกราคม 2557 
>> แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการแข่งขัน <<
กีฬาฟุตบอล ทีมชาย เลือนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มาแข่งขันในวันที่ 14 มกราคม 2557 

วอลเลย์บอล
 
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 1 
ร้อยเอ็ด  vs  กรุงเทพมหานคร
 รอบแรก
09:00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 2 
ชุมพร  vs  อุบลราชธานี
 รอบแรก
11:00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 3 
เพชรบุรี  vs  พิษณุโลก
 รอบแรก
13:00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 4 
ลพบุรี  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
15:00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 5 
สุพรรณบุรี  vs  นครราชสีมา
 รอบแรก
17:00
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
Start List
Result
Official
 
รวม วอลเลย์บอล  5 รายการ  
 
วอลเลย์บอลชายหาด
 
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย ก  คู่ที่ 1 
นครราชสีมา  vs  ชัยนาท 2
 รอบแรก
08:00
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 3 
นครศรีธรรมราช  vs  นนทบุรี
 รอบแรก
09:00
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย ข  คู่ที่ 4 
สุพรรณบุรี  vs  เพชรบุรี
 รอบแรก
09:30
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย ค  คู่ที่ 5 
ชัยนาท  vs  สระบุรี
 รอบแรก
10:00
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมชาย   สาย ง  คู่ที่ 6 
จันทบุรี  vs  ชลบุรี
 รอบแรก
10:30
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 1 
เพชรบุรี  vs  มหาสารคาม 2
 รอบแรก
14:00
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย ก  คู่ที่ 2 
สุราษฎร์ธานี  vs  กาฬสินธุ์
 รอบแรก
14:30
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 3 
แม่ฮ่องสอน  vs  สมุทรสงคราม
 รอบแรก
15:00
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย ข  คู่ที่ 4 
สุพรรณบุรี  vs  กรุงเทพมหานคร 2
 รอบแรก
15:30
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย ค  คู่ที่ 5 
กรุงเทพมหานคร  vs  สมุทรสาคร
 รอบแรก
16:00
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
ทีมหญิง   สาย ง  คู่ที่ 6 
กาฬสินธุ์ 2  vs  อ่างทอง
 รอบแรก
16:30
ลานห้างโรบินสัน
Start List
Result
Official
 
รวม วอลเลย์บอลชายหาด  11 รายการ 

© 2014 สุพรรณบุรีเกมส์ :: [email protected]

เว็บไซต์นี้ เหมาะสำหรับ Chrome, FireFox, internet explorer version 10