Transport Management Solution  (TMS)

จากรายงานการวิจัยตลาดระบบจัดการการขนส่ง (TMS) มีมูลค่าเกิน 1 พันล้านเหรียญในปี 2549 โดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ TMS ยังคงเป็นความสำเร็จของระบบการขนส่งสินค้าที่มีข้อกำหนดในด้านบริการลูกค้าโดยมีต้นทุนในการขนส่งต่ำที่สุด

 

ระบบการจัดการการขนส่ง (TMS) เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้กันทั่วไปบนเว็บซึ่งใช้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโลจิสติกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดการหน่วยการจัดส่ง การจัดส่งที่เป็นขาออกและภายในบริษัท การจัดส่งขาเข้า ผู้ให้บริการขนส่งหรือการเลือกโหมดการขนส่ง การตรวจสอบบัญชีค่าขนส่งและการชำระเงิน การประมวลผลการเรียกร้องค่าเสียหายและความเสียหาย

ระบบเหล่านี้มักมี “แดชบอร์ด” จะแสดงข้อมูลตามจริงที่จะช่วยให้บริษัทสามารถรู้ได้ถึงข้อมูลในการขนส่งของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีโซ่อุปทานที่ซับซ้อนจะสามารถใช้ประโยชน์จาก ระบบ TMS เพื่อจัดการและติดตามการขนส่งที่อาจดำเนินการทางอากาศ ทางบกหรือทางทะเลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีตัวเลือกการจัดส่งหลายประเภทสำหรับลูกค้า ได้แก่ รถบรรทุกพัสดุ inter modal การขนส่งทางเรือ รถไฟหรือผ่านผู้ให้บริการภายในประเทศ

ระบบบางระบบช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตามการจัดส่งออนไลน์ได้ ระบบ TMS อื่น ๆ ประกอบด้วยเทคโนโลยีการนำทางของ Global Positioning System เพื่อช่วยให้ผู้จัดการกองยานพาหนะสามารถตรวจสอบและส่งยานพาหนะได้ตามกำหนดการจัดส่ง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้สามารถขนส่งสินค้าได้ในเกือบทุกโหมดและการสถานที่สิ่งเหล่านี้สามารถทำได้ง่ายด้วยการใช้งานที่เหมาะสม

 

ระบบการจัดการการขนส่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้เครือข่ายการขนส่งของ บริษัท และธุรกิจเป็นระบบอัตโนมัติทั้งขาเข้าและขาออก เครื่องมือนี้จะช่วยให้การดำเนินงานประจำวันมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งแหล่งที่มาของการจัดส่งสินค้า

นอกจากนี้สามารถสร้างความมั่นใจว่ากิจการ การดำเนินงานเหล่านี้จะมีความราบรื่น อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคู่ค้าและผู้ให้บริการมีสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น ประโยชน์ของการผสานรวม ระบบ TMS เข้ากับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทไม่ได้จำกัดเฉพาะประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการขจัดปัญหาด้านโลจิสติกส์ บริษัทต่าง ๆ สามารถให้ความสำคัญกับการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า ดังนั้นความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูงทำให้ความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของบริษัทเพิ่มขึ้น

 

การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งมักเกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน หลักการทั้งสองนี้เกี่ยวข้องกับการขนส่งที่ราบรื่นของสินค้าบางประเภทจากผู้จัดจำหน่ายของ บริษัท  ผู้ผลิต ไปจนถึงผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท นอกเหนือจากการขนส่งความกังวลด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการวัสดุคลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลังและการบริการลูกค้า

สำหรับธุรกิจต่างๆในต่างประเทศ โลจิสติกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ถึง 30 ของต้นทุนในการดำเนินงานทั้งหมด การใช้โปรแกรม TMS ที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารทางธุรกิจสามารถวางแผนและดำเนินกิจกรรมด้าน Supply Chainได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดจะได้รับการประกันและ บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดต้นทุน

 

โปรแกรมระบบจัดการการขนส่งส่วนใหญ่จะขายพร้อมใบอนุญาตถาวร ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีค่าบำรุงรักษาเพียงรายปีเท่านั้น พวกเขาอาจจะมีตัวเลือกเพื่อประโยชน์ของลูกค้า hosting หรือมีตัวเลือกสำหรับผู้ขาย hosting ด้วย เป็นไปได้ที่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการขนส่งสินค้าที่ลดลงรวมเส้นทางและข้อได้เปรียบด้านการผลิตต่างๆ

ความต้องการของ ระบบ TMS คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจาก บริษัทที่ยังคงบริหารจัดการการดำเนินงานด้านการขนส่งของตนโดยใช้ระบบการขนส่งแบบเดิม ๆ อาจจะต้องการเทคโนโลยีและระบบการจัดการที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่บริษัทนั้นอยู่ในช่วงเติบโตและต้องการที่จะแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดที่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นในทุก ๆ วัน

 

 

 

ค้นหาข้อมูล