รองฯ วีระศักดิ์ เยี่ยมศูนย์สื่อมวลชน (PRESS CENTER) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๒ สุพรรณบุรีเกมส์

วันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๕๗  นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เยี่ยมชมศูนย์สื่อมวลชน (PRESS CENTER)  และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์”  โดยมี  คุณพรฤดี  สวัสดิ์นพรัตน์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ให้การต้อนรับ  ซึ่งศูนย์สื่อมวลชน (PRESS CENTER)  และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลฯเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชน  และประชาชน ที่ต้องการทราบข้อมูลการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๒ ทั้งหมด  เนื่องจากภายในศูนย์นี้จะมีการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายประมวลผล ดังนั้นข้อมูลผลการแข่งขันกีฬา ทั้ง ๔๒ ชนิด และข่าวสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกรวบรวมไว้ที่นี้  ภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่มีความทันสมัยอย่างครบครัน อาทิเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปริ๊นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมโทรศัพท์รับส่งข่าวสาร  นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในเรื่องห้องพัก หน่วยปฐมพยาบาล อาหารพร้อมเครื่องดื่ม ให้กับสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมทำข่าวตลอดระยะเวลาของการจัดการแข่งขันอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ค้นหาข้อมูล