ประธานสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี เยี่ยมชม ศูนย์ประมวลผลและ Press Center

เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557 ที่โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานสโมสรสุพรรณบุรี เอฟซี เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 ที่เป็นศูนย์กลางการรายงานผลการแข่งขันและการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมี นางธัชนก พละศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “สุพรรณบุรีเกมส์ และคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ให้การต้อนรับ

ค้นหาข้อมูล