ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดศูนย์สื่อมวลชน (PRESS CENTER) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์”

ที่โรงแรมสองพันบุรี ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์สื่อมวลชน หรือ(PRESS CENTER) การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์” โดยมี นายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความพร้อมของศูนย์สื่อมวลชนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์” ที่ตั้งอยู่ที่โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ว่าขณะนี้พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชน และประชาชน ที่ต้องการทราบข้อมูลการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๒ ทั้งหมด เนื่องจากภายในศูนย์นี้จะมีการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายประมวลผล ดังนั้นข้อมูลผลการแข่งขันกีฬา ทั้ง ๔๒ ชนิด และข่าวสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกรวบรวมไว้ที่นี้ ภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่มีความทันสมัยอย่างครบครัน อาทิเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปริ๊นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมโทรศัพท์รับส่งข่าวสาร นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในเรื่องห้องพัก หน่วยปฐมพยาบาล อาหารพร้อมเครื่องดื่ม ให้กับสื่อมวลชนที่เดินทางมาร่วมทำข่าวตลอดระยะเวลาของการจัดการแข่งขันอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ค้นหาข้อมูล