ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์”

ที่โรงแรมสองพันบุรี  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี   ว่าที่ร้อยตรีสุพีรพัฒน์  จองพานิช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์”  พร้อมด้วย นายสกล วรรณพงษ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

โดยมี นางธัชนก  พละศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์ เป็นผู้รายงานถึง ความพร้อมและภารกิจของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลว่า การแข่งขันในครั้งนี้  มีจังหวัดเข้าร่วมแข่งขัน  ๗๗  จังหวัด ๔๒ ชนิดกีฬา และมีการชิงชัยเหรียญทองถึง ๖๓๑ เหรียญ  โดยมีสนามแข่งขันทั้งภายในจังหวัดสุพรรณบุรี และภายนอกจังหวัด เช่นที่สนามไทโปโลคลับพัทยา จ.ชลบุรี  สนามกอล์ฟเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี  ดังนั้นการรายงานผลการแข่งขัน จะใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สำคัญคือการถ่ายทอดสดฝ่ายเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยได้รับความร่วมมือจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกพื้นที่ตั้งสุพรรณบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  และบริษัทดิจิตอล มีเดีย อินเทอร์เฟช จำกัด  นอกจากนี้ ยังมีการใช้โปรแกรมจัดเก็บรายชื่อ  การประเมินผล การจัดทำฐานข้อมูลแสดงสรุปผลการแข่งขัน  สถิติการแข่งขัน และสรุปเหรียญรางวัลในแต่ละชนิดกีฬา ไว้อำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ข้อมูลทั้งหมดสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง เพื่อประโยชน์ในการวิจัย การศึกษาต่อ และเข้าทำงานในสถานที่ต่างๆได้ต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ค้นหาข้อมูล