การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรีจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์”

ที่โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์ “ โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะผู้แทนประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์” พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่าย คณะกรรมการกีฬาของทุกจังหวัด รวมไปถึงคณะกรรมการในทุกชนิดกีฬาเข้าร่วมประชุม

โดยมีเนื้อหา ประกอบด้วยความคืบหน้า และความพร้อมในการจัดการแข่งขัน โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์”รายงานว่า ทางจังหวัดเจ้าภาพได้ร่วมกับผู้บริหาร กกท. และผู้แทนสมาคมกีฬา ที่มีการแข่งขัน จำนวน ๔๒ ชนิด ได้ประชุมและจับสลากแบ่งสายเป็นที่เรียบร้อย นอกจากนี้จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดเตรียมสถานที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในตัวเมืองสุพรรณบุรี ตามชนิดกีฬาที่มีการแข่งขัน การอำนวยความสะดวกนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากที่พักไปกลับสนามแข่งขัน ส่วนในเรื่องของการเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จังหวัดเจ้าภาพจะจัดเลี้ยงในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี สำหรับพิธีเปิด – ปิดการแข่งขัน จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ กกท. ได้กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือพิธีเปิด ในวันอาทิตย์ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ เริ่มการถ่ายทอดสดทางช่อง ๑๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี พิธีปิดในวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๓๐ น.

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รายงานถึงความพร้อมในด้านการดำเนินการจัดการแข่งขัน การประชุมผู้จัดการทีม การตรวจบัตรประจำตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ การประชุมหัวหน้านักกีฬา การตรวจสารต้องห้าม และการจัดทำประกันอุบัติเหตุ อีกด้วย โดยจังหวัดสุพรรณบุรีมีความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ “สุพรรณบุรีเกมส์” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗

 

ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ค้นหาข้อมูล