การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล ณ โรงแรมสองพันบุรี เพื่อชี้แจงการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี นางธัชชนก พลศักดิ์ เปิดการประชุม และนายสกล วรรณพงษ์ รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยให้แนวทางและนโยบายในการประมวลผลการแข่งขันกีฬาครั้งนี้

ค้นหาข้อมูล