ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 “สุพรรณบุรีเกมส์” โดยมีนายสกล วรรณพงษ์ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น นางธัชชนก พละศักดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและวิทยาลัยเทคนิค สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมี นายชุชีพ เปล่งอารมณ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมือง สุพรรณบุรี และนายฉัตรชัย พละเดช ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ดำเนินงาน ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ขุนไกร โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ค้นหาข้อมูล