แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ “นครราชสีมาเกมส์”

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษา นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย วาที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และคณะจัดการแข่งขันฯ เข้าร่วมแถลงข่าว “การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ นครราชสีมาเกมส์” ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ “นครราชสีมาเกมส์” จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ และ การแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ ๓๓ “โคราชเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ โดยจังหวัดนครราชสีมา มีความพร้อมอย่างมากในการจัดการแข่งขันกีฬาฯในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งขัน ที่พัก การคมนาคม และเป็นครั้งแรกที่มีหมู่บ้านนักกีฬาที่พร้อมให้ความสะดวกแก่คณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา

ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ภาพ/ข่าว

ค้นหาข้อมูล