แจ้งเลื่อนเวลาการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

ฝ่ายจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ประเภททีมชาย ประกาศเลื่อนเวลาการแข่งขัน วันที่ 14 มกราคม 2557 จาก 10:00 น. เป็น 8:00 น.

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.suphanburigames42.sat.or.th/compettable2-dwt.asp?dateid=14/01/2557&clickid=82

ค้นหาข้อมูล